İslâm Hukuku ile Batı Hukuku Arasındaki Temel Düşünsel ve Metodolojik Farklılık Açısından İmam Şâfiî’nin Konumu

Autor(en): Kozalı, Abdurrahim 
Herausgeber: Şarkiyat Araştırmaları Derneği
Erscheinungsdatum: 2013
Journal: International Symposium on al-Imam al-Shâfiî, (7-9 May 2010)
Startseite: -
Beschreibung: 

[Buchteil?]


Show full item record

Page view(s)

4
Last Week
0
Last month
0
checked on Apr 23, 2024

Google ScholarTM

Check