Browsing by Author Stadler, S

Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
1998Electronic structure of ternary transition metal oxides and sulphides: X-ray photoelectron and X-ray emission spectroscopy studyKurmaev, EZ; Bartkowski, S; Neumann, M; Stadler, S; Ederer, DL; Galakhov, VR; Yarmoshenko, YM; Solovyev, IV; Shamin, SN; Trofimova, VA; Zatsepin, DA
1997Excitation energy dependence of S L-2,L-3 X-ray fluorescent emission of BaNiS2 near the S 2p thresholdKurmaev, EZ; Stadler, S; Ederer, DL; Hase, I; Yarmoshenko, YM; Neumann, M; Zatsepin, DA; Fujimori, A; Sato, M; Perera, RCC; Grush, MM; Callcott, TA
1998Excitation energy dependence of X-ray emission spectra and electronic structure of Eu1-xCaxMnO3Kurmaev, EZ; Cherkashenko, VM; Neumann, M; Stadler, S; Ederer, DL; Mukovskii, YM; Solovyev, IV; Ovechkina, NA; Galakhov, VR; Fujimori, A; Grush, MM; Callcott, TA; Perera, RCC
2000Soft-x-ray fluorescence study of the quasi-one-dimensional Heisenberg antiferromagnet tetraphenylverdazylKurmaev, EZ; Galakhov, VR; Shimada, S; Otsuka, T; Endo, K; Stadler, S; Ederer, DL; Moewes, A; Schuerman, H; Neumann, M; Tomiyoshi, S; Azuma, N; Iwami, M
1998Sulphur precipitation in annealed sulphur-doped nickel studied by fluorescent X-ray emissionKurmaev, EZ; Stadler, S; Ederer, DL; Yarmoshenko, YM; Zatsepin, DA; Neumann, M; Callcott, TA; Grush, MM; Perera, RCC; Danilov, SE; Arbuzov, VL
1998Valence band spectra of BaCo1-xNixS2Kurmaev, EZ; Yarmoshenko, YM; Neumann, M; Stadler, S; Ederer, DL; Hase, I; Fujimori, A; Sato, M; Yasui, Y; Perera, RCC; Grush, MM; Callcott, TA; Zatsepin, DA; Trofimova, VA; Sokolov, VV
1999X-ray emission and photoelectron spectra of Pr0.5Sr0.5MnO3Kurmaev, EZ; Korotin, MA; Galakhov, VR; Finkelstein, LD; Zabolotzky, EI; Efremova, NN; Lobachevskaya, NI; Stadler, S; Ederer, DL; Callcott, TA; Zhou, L; Moewes, A; Bartkowski, S; Neumann, M; Matsuno, J; Mizokawa, T; Fujimori, A; Mitchell, J
1999X-ray emission and photoelectron spectra of Pr0.5Sr0.5MnO3Kurmaev, EZ; Korotin, MA; Galakhov, VR; Finkelstein, LD; Zabolotzky, EI; Efremova, NN; Stadler, S; Ederer, DL; Moewes, A; Bartkowski, S; Neumann, M; Matsuno, J; Mizokawa, T; Fujimori, A; Mitchell, J